Yerkabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan ekonomik yönden değer taşıyan minerallere maden denir.

Bir maden mühendisi, çeşitli yöntemler kullanarak madenin konumunu ve miktarını belirler, yeraltı veya yerüstü kazılarıyla madene ulaşır. Değişik metodlar uygulayarak cevherin üretimini yapar. Çeşitli endüstri dallarının hammadde ihtiyacını karşılamak için sürdürülen bu çalışmalar sırasında iş güvenliği, ekonomi, etik değer ve çevreye saygı Maden Mühendisinin temel hedefleridir.
İş Olanakları

Bir Maden Mühendisi, cevher, endüstriyel hammadde ve kömür yataklarının çeşitli yöntemlerle (sondaj, jeofizik vb.) aranması, ekonomik, güvenli ve çevreye uyumlu bir şekilde işletilmesi, zenginleştirilmesi konularında uzman mühendis olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca; işletme yönetimi, pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve yasal mevzuat konularında bilgili olması gerekmektedir. Mezunlara dört yıllık Lisans Diploması ile “Maden Mühendisi” unvanı verilmektedir.

Programımızdan mezun olan gençlerimizin önünde çeşitli alanlarda, farklı fırsatlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları madencilik, seramik, cam, çimento sanayii, mermer ve taş ocağı işletmeleri, tünelcilik gibi alanlar olup, mezunlarımız madencilik ve doğal kaynaklarla ilgili projelerde, fizibilite ve değerlendirme çalışmalarında yer almanın yanı sıra, iş güvenliği uzmanı, danışman ve teknik gözetmen olarak da görev alabiliyorlar. Ayrıca çeşitli kamu kurumlarındaki kariyer olanaklarından da yararlanıyorlar. ABET’e tam akredite olan bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, mesleklerini yurt dışında rahatça yapabilecek bir donanım elde ediyor ve dünyanın dört bir yanında mühendislik veya akademik çalışmalarını sürdürme olanağını bulunuyorlar.