Özgörü

  • Dünya çapında tanınan Maden Mühendisliği Bölümlerine eş yüksek standartlara sahip eğitim vermeye devam etmek.
  • Öğrencilerin endüstride aktif rol alabileceği, sosyal sorumluluk, ekonomik uygulanabilirlik ve çevrecilik bilinciyle, Dünya'nın güncel ve geleceğe dönük ihtiyaçlarının karşılanması üzerine mineral kaynaklarının çıkarılması ve yeraltı yapılarının inşası için yenilikçi teknolojileri geliştirebilecekleri ve uygulayabilecekleri bir eğitim vermek.Özgörev

  • Güncel müfredat, bilimsel ve endüstriyel araştırmalarla desteklenen yüksek kalitede lisans ve lisansüstü eğitim vermek.
  • Ülkemiz içinde veya dışında, madencilik ve madencilikle ilişkili endüstrilerde çalışabilecek teknik açıdan yetkin, takım halinde çalışma yeteneğini edinmiş, iyi eğitimli maden mühendisleri yetiştirmek.
  • Maden mühendislerini kariyerleri boyunca meydana gelmiş teknolojik yenilik ve çevresel ihtiyaçlara adapte olmak ve kullanmak üzere eğitmek.Maden Mühendisliği Programı eğitim hedefleri


Maden Mühendisliği Lisans Programı aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda mezunlar vermeyi hedeflemektedir:

1. Kömür, metal, endüstriyel mineraller, tünelcilik ve ilgili diğer madencilik alanlarının herhangi birine hizmet etmek,

2. Madencilik ile ilgili zor problemlere çözüm getirerek, hızlı ve doğru kararlar vererek; emniyet ve sağlığın ve etik kuralların önemini bilerek, kamu veya özel sektörde çalışırken veya lisansüstü eğitime devam ederken verimli bir kariyer sürdürmek,

3. Yurtiçi veya yurtdışında madencilik faaliyetlerinin olduğu yerlerde yaşayan insanların yaşam kalitelerini arttıran madencilik teknolojilerini tanıtmak, iyileştirmek ve geliştirmek,

4. Madencilik aktivitelerini planlarken ve uygularken çevre koruma teknolojilerini kullanan ve gelişmesine katkı koyarak, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir madencilik aktiviteleri yapmak.