Vizyon


  • Dünya çapında tanınan Maden Mühendisliği Bölümlerine eş yüksek standartlara sahip eğitim vermeye devam etmek.
  • Öğrencilerin endüstride aktif rol alabileceği, sosyal sorumluluk, ekonomik uygulanabilirlik ve çevrecilik bilinciyle, Dünya'nın güncel ve geleceğe dönük ihtiyaçlarının karşılanması üzerine mineral kaynaklarının çıkarılması ve yeraltı yapılarının inşası için yenilikçi teknolojileri geliştirebilecekleri ve uygulayabilecekleri bir eğitim vermek.


Misyon


  • Güncel müfredat, bilimsel ve endüstriyel araştırmalarla desteklenen yüksek kalitede lisans ve lisansüstü eğitim vermek.
  • Ülkemiz içinde veya dışında, madencilik ve madencilikle ilişkili endüstrilerde çalışabilecek teknik açıdan yetkin, takım halinde çalışma yeteneğini edinmiş, iyi eğitimli maden mühendisleri yetiştirmek.
  • Maden mühendislerini kariyerleri boyunca meydana gelmiş teknolojik yenilik ve çevresel ihtiyaçlara adapte olmak ve kullanmak üzere eğitmek.