Bu laboratuvarda, yeraltı yapılarının (maden galerisi, tünel, yeraltı boşlukları vb.) içinde bulunduğu değişik kaya ortamlarından alınmış kayaç numunelerinin ve doğal yapıtaşı olarak adlandırılan mermer, traverten gibi kayaçların her türlü mekanik ve fiziksel özellikleri belirlenebilmektedir.

Bu amaca uygun olarak laboratuvarda;

 • static ve dinamik şartlarda toplam 3.12 MN yükleme kapasiteli ve 52.5 MN/mm katılığa sahip elektrohidrolik test makinesi,
 • 300 ton kapasiteli üç eksenli ve tek eksenli basınç dayanımı için test makinası,
 • kesme dayanımı test makinası,
 • sismik hız ölçüm cihazı (PUNDIT),
 • kayaç indeks özelliklerini test eden donanımlar mevcuttur.

Ayrıca karot alma ve numune hazırlama imkanları her tür kayaçtan standarlara uygun olarak numune alınabilmesini sağlayacak düzeydedir.

Laboratuvarda yapılan fiziksel ve mekanik özellikleri belirlemeye yönelik deneyler şöyle sıralanabilir;

 • fiziksel özellik testleri;
 • yoğunluk tayini deneyi,
 • porozite oranı tayini deneyi,
 • su emme oranı tayini deneyi,
 • permeabilite oranı tayini deneyi,
 • sismik hız (P., S. dalga boyu) deneyi,
 • suda dağılma dayanımı deneyi,
 • şişme potansiyeli deneyi,
 • mekanik özellik testleri;
 • tek eksenli basınç dayanımı deneyi (Elastisite Modülü ve Poisson Oranının Belirlenmesi),
 • endirekt çekme dayanımı deneyi,
 • direk ve indirekt kesme dayanım deneyi,
 • üç eksenli basınç dayanımı deneyi,
 • nokta yük deneyi,
 • eğilme dayanımı deneyi,
 • darbe dayanımı deneyi,
 • Schmidt çekici yüzey sertlik endeksi,
 • Mohs sertlik tayini deneyi,
 • aşınma dayanımı indeks deneyi,
 • Shore sertlik tayini deneyi.

Laboratuvar sorumlusu:
Doç. Dr. Hakan Tunçdemir
tdemir@itu.edu.tr