GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

 • Madenlerin mekanizasyonu
 • Galeri ve tünel açmada en uygun kazı makinelerinin seçimi ve performans tahmin modelleri ve performans optimizasyonu
 • Kollu makinelerin metal madenlerine uygulanabilirliği
 • Performans tahminine yönelik kırılganlık indeksi geliştirilmesi
 • Mekanize kazıda keski aşınmaları etütleri
 • Mikrotünel açma teknikleri
 • Sondaj tekniği ve matkap etütleri
 • Mekanize kuyu açma
 • Kuyu ihraç tesisleri, maden makinelerinin seçim kriterlerinin geliştirilmesi
 • Hidrolik kazı
 • Madenlerde su atımı ve hidrolik nakliyat projeleri
 • Madenlerde nakliyat
 • Blok doğal taş kesme makineleriHEDEFLENEN ARAŞTIRMALAR

 • Mikrotünel teknolojisinde mini disk uygulamaları ve performans modelleri
 • Tam boyutlu, küçük ölçekli ve taşınabilir kesme deneylerinin karşılaştırılması ve kritiğinin yapılması
 • Dekapaj amaçlı kullanılan delicilerin ve matkapların seçim kriterlerinin araştırılması
 • Tünel ve galeri açmada kullanılan kesici kafaların tasarımı ve titreşim etüdü
 • Yeni kazı teknolojilerinin araştırılması
 • Madenlerin otomasyonu
 • Zemin şartlandırma koşullarının TBM’lerin performansına etkileriTAMAMLANMIŞ ÖNEMLi ARAŞTIRMALAR

 • Maden Makinelerinde Oluşabilecek Arızaların Yağ Analiz Yöntemi ile Önceden Belirlenmesi
 • NATO TU-Excavation Projesi
 • Karadeniz Bakır İşletmeleri Matkap Performans Etüdü
 • Tuzla Dragos Tünel İnşaatı TBM Kullanım Uygunluk Etüdü
 • Barit Maden Türk A.Ş Sölestit İşletmesi Cevher ve Yankayaçların Kazı Mekanizasyonuna Uygunluk Etüdü
 • Mil-Ten Ocaklarındaki Kömür Damarlarının Kesilebilirlik Özellikleri
 • Anadoluray Kadıköy-Kozyatağı Metro Tünel Kazılarında Kullanılacak TBM için Kesilebilirlik Deneyleri ile Optimum Makine Parametrelerinin Belirlenmesi