indir (1)

Madenlerde güvenli ve sağlık koşullarına uygun çalışma ortamı sağlamak için çevre koşullarının ve havanın fiziksel özelliklerinin araştırılması gereklidir. Aşağıda laboratuvardaki ekipmanlar ile yapılabilicek çalışmalar verilmiştir.

  • Maden hava ve iklim özelliklerinin ölçülmesi
  • Toz ölçümleri
  • Madenlerde aydınlatma
  • Kömürün ve diğer kayaçların gaz içeriğinin ve gaz bileşiminin belirlenmesi
  • Gaz bileşimi analizi
  • Patlayıcı gazlar ve kömürün kendiliğinden yanmasının araştırılması
  • Havalandırma şebekelerinin planlaması ve şebeke problemlerinin çözümü

Laboratuvar sorumlusu:
Doç. Dr. Abdullah FİŞNE
E-Posta : fisnea@itu.edu.tr
Tel : 0212 285 63 63
Cep Tel : 0555 564 34 57