İTÜ Maden Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, (Kriter : Maden Mühendisliği). www.abet.org

abetlogo