İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü


madenmuh-anasayfa

Madencilik, yeraltı kaynaklarının (metalik cevher, kömür ve endüstriyel hammaddeler) değişik yöntemlerle aranması, araştırılması ve ekonomi, çevre ve emniyet kurallarına uygun olarak yer kabuğundan çıkarılarak insanlığın kullanımına sunulması ile ilgili teknik ve yöntemleri uygulama işi olarak tanımlanır. Medeniyetin gelişmesini sağlayan Dünya’nın en eski ve saygın mesleklerinden birisidir. Dolayısı ile Maden Mühendisliği, doğal kaynakların değişik yöntemlerle üretimi-kazısı-tahkimi-havalandırması-nakliyatı-zenginleştirilmesi, yerkabuğunda oluşturulan değişik yeraltı ve yeryüzü yapılarının tasarımı-planlanması ve benzeri süreçleri de kapsamaktadır.

Bölümümüzün Vizyonu, uluslararası ölçekte en başarılı Maden Mühendisliği Bölümleri ile aynı düzeyde eğitim veren bir kurum olmayı sürdürerek; yeraltı kaynaklarının ekonomik, çevreye duyarlı bir şekilde üretimi ve değerlendirilmesi için yeni teknolojileri uygulayan ve bunların gelişmesine yönelik girişimlerde bulunan, yurtiçi ve yurtdışı madencilik endüstrisinde aktif rol alabilecek, etik değerlere bağlı Maden Mühendisleri yetiştirmektir. Mezunlarımıza “Maden Mühendisi Lisans Diploması” verilmektedir.

Türkiye’deki ilk Maden Mühendisliği eğitimi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 1953 yılında bölümümüzde başlamıştır. Bu tarihten beri bölümümüz, çok sayıda maden mühendisi yetiştirmiş ve çeşitli uzmanlık alanları geliştirerek mezunlarına çok değişik iş alanları sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir.

abetakreditasyon
İTÜ Maden Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org ,(Criteria : Mining Engineering)

Click here for details of undergraduate program accreditation