Kaya Mekaniği

 • Kayaç Sınıflandırma Sistemleri
 • Kaya ve Toprak Şev Stabilitesi
 • Sayısal Modelleme
 • Tahkimat Tasarımı
 • Kayaç Doku Analizleri
 • Risk AnaliziYeraltı ve Açık Maden İşletmelerinin Planlaması

 • Jeoistatistik Yöntemle Rezerv Hesabı
 • Cevher Yatağı Modelleme
 • Üretim Planlaması
 • Açık ve Yer altı İşletme Tasarımı
 • Patlatma Tasarımı
 • Açık İşletmelerde Optimum Ekipman SeçimiYapı Taşları

 • Mermer ve Diğer Yapı Taşlarının Özellikleri
 • Mermer TeknolojisiMadenlerde ve Tünellerde Kazı Mekanizasyonu

 • Maden ve Tünel Makinaları Tasarımı
 • Kazılabilirlik Etüdü
 • Modelleme Çalışmaları
 • Mikro Tünel
 • Performans TahminleriMadencilikte Bilgisayar Uygulamaları

 • Mevcut Yazılımların Kullanımı
 • Yazılım GeliştirmeMadenlerde ve Tünellerde Havalandırma

 • Yeraltı Madenciliğinde Havalandırma
 • Tünellerde HavalandırmaMadencilik ve Çevre

 • Maden Sahalarının Rehabilitasyonu
 • Maden ve Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Depolanması ve Değerlendirilmesi
 • Atık Barajlarının Çevreye Etkisi
 • Patlatma ve Çevreye EtkisiMaden Ekonomisi

 • Risk Analizi
 • Maden ve Cevher Hazırlama Tesis Yatırımlarının Fizibilitesi
 • Cevher ve Kömür Hazırlama Tesislerinde Maliyet Denetimi ve DüşürmeDelme Teknolojileri

 • Madencilikte Kullanılan Delici Uçlar ve Ekipmanlar
 • Derin Sondaj DonanımlarıÇimento Teknolojisi

 • Çimento Hammaddelerinin Üretimi
 • Hammadde Hazırlama ve Homojenizasyonu
 • Öğütmede Enerji ve Maliyet Denetimi