Maden Mühendisliği Lisans Programı aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda mezunlar vermeyi hedeflemektedir:


1. Kömür, metal, endüstriyel mineraller, tünelcilik ve ilgili diğer madencilik alanlarının herhangi birine hizmet etmek,

2. Madencilik ile ilgili zor problemlere çözüm getirerek, hızlı ve doğru kararlar vererek; emniyet ve sağlığın ve etik kuralların önemini bilerek, kamu veya özel sektörde çalışırken veya lisansüstü eğitime devam ederken verimli bir kariyer sürdürmek,

3. Yurtiçi veya yurtdışında madencilik faaliyetlerinin olduğu yerlerde yaşayan insanların yaşam kalitelerini arttıran madencilik teknolojilerini tanıtmak, iyileştirmek ve geliştirmek,

4. Madencilik aktivitelerini planlarken ve uygularken çevre koruma teknolojilerini kullanan ve gelişmesine katkı koyarak, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir madencilik aktiviteleri yapmak.