YER2020 Hakkında

by Irmak Akkaya | Ara 30, 2019
2020 YER Sempozyumu bildiri kitabı ve sempozyumu için tezinizden ürettiğiniz bildiri ve özetlerin en geç 28 Mayıs 2020 gününe kadar WORD ve PDF formatında bir CD içerisinde dekanlık öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

2020 YER Sempozyumu bildiri kitabı ve sempozyumu için tezinizden ürettiğiniz bildiri ve özetlerin en geç 28 Mayıs 2020 gününe kadar WORD ve PDF formatında bir CD içerisinde dekanlık öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

2019-2020 Güz döneminde mezun olacak öğrencilerimizin aşağıda yer alan YER 2020 Sempozyumu yazım kılavuzunu incelemelerini önemle rica ederiz.

YER 2020 Yazım Kılavuzu

İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü


madenmuh-anasayfa

Madencilik, yeraltı kaynaklarının (metalik cevher, kömür ve endüstriyel hammaddeler) değişik yöntemlerle aranması, araştırılması ve ekonomi, çevre ve emniyet kurallarına uygun olarak yer kabuğundan çıkarılarak insanlığın kullanımına sunulması ile ilgili teknik ve yöntemleri uygulama işi olarak tanımlanır. Medeniyetin gelişmesini sağlayan Dünya’nın en eski ve saygın mesleklerinden birisidir. Dolayısı ile Maden Mühendisliği, doğal kaynakların değişik yöntemlerle üretimi-kazısı-tahkimi-havalandırması-nakliyatı-zenginleştirilmesi, yerkabuğunda oluşturulan değişik yeraltı ve yeryüzü yapılarının tasarımı-planlanması ve benzeri süreçleri de kapsamaktadır.

Bölümümüzün Vizyonu, uluslararası ölçekte en başarılı Maden Mühendisliği Bölümleri ile aynı düzeyde eğitim veren bir kurum olmayı sürdürerek; yeraltı kaynaklarının ekonomik, çevreye duyarlı bir şekilde üretimi ve değerlendirilmesi için yeni teknolojileri uygulayan ve bunların gelişmesine yönelik girişimlerde bulunan, yurtiçi ve yurtdışı madencilik endüstrisinde aktif rol alabilecek, etik değerlere bağlı Maden Mühendisleri yetiştirmektir. Mezunlarımıza “Maden Mühendisi Lisans Diploması” verilmektedir.

Türkiye’deki ilk Maden Mühendisliği eğitimi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 1953 yılında bölümümüzde başlamıştır. Bu tarihten beri bölümümüz, çok sayıda maden mühendisi yetiştirmiş ve çeşitli uzmanlık alanları geliştirerek mezunlarına çok değişik iş alanları sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir.

abetakreditasyon
İTÜ Maden Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org ,(Criteria : Mining Engineering)

Click here for details of undergraduate program accreditation