2011 Yılı Faaliyetleri

  • 25 lisans bitirme ödevi, 7 yüksek lisans tezi ve 2 doktora tezi tamamlanmıştır.
  • 6 araştırma projesi yürütülmüştür.
  • 15 endüstriyel proje yürütülmüştür.
  • Bölüm elemanlarımız 9 farklı ülkede uluslararası bilimsel toplantılara katılmıştır.
  • Bölüm elemanlarımız 5 farklı ulusal bilimsel toplantıya katılmıştır
  • Öğrencilerimiz teknik gezi kapsamında 4 farklı maden işletmesine götürülmüştür.
  • 7 adet SCI kapsamında yayınlanan makale, 30 adet uluslararası bildiri, 2 adet ulusal makale, 3 adet ulusal bildiri yayınlanmıştır.
  •