2010 Yılı Faaliyetleri

  • 28 lisans bitirme ödevi, 6 yüksek lisans tezi ve 2 doktora tezi tamamlanmıştır.
  • 4 araştırma projesi yürütülmüştür.
  • 27 endüstriyel proje yürütülmüştür.
  • Bölüm elemanlarımız 2 farklı ülkede uluslararası bilimsel toplantılara katılmıştır.
  • Bölüm elemanlarımız 5 farklı ulusal bilimsel toplantıya katılmıştır
  • Öğrencilerimiz teknik gezi kapsamında 5 farklı maden işletmesine götürülmüştür.
  • "Madencilikte Yeni Teknolojiler" konulu meslek içi eğitim semineri Maden Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenmiştir.
  • Cemal Birön kütüphanesi hizmete girmiştir.
  • Bölüm Toplantı Salonu yenilenmiştir.
  • 2010 Yılı Faaliyetleri