Dökümanlar

Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Çift Diplomaya Yönelik Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yaz Öğrenimi Yönetmeliği

Çift Anadal Programı Uygulama Esasları

Fakülteler ve Bölümlerarası Yatay Geçiş Esasları

Bitirme Çalışması Esasları

Öğrenci Danışmanlığına İlişkin Esaslar

STAJ BELGELERİ

Staj Süresince Yapılacaklar(Staj Prosedürü)
İ.T.Ü. Maden Fakültesi, Staj Uygulama Esasları
SGK Belgesi İçin Dekanlığa Verilecek Belge(Ek-2-a)
SGK Belgesi İçin Dekanlığa Verilecek Onay Belgesi(Ek-2-b)
Staj Çalışması Raporu
Staj Başvuru Formu
Staj Değerlendirme Formu
Staj Yazım Formatı
Açık İşletme Stajı İçin Öneriler
Tünel Stajı İçin Öneriler
Yeraltı İşletme Stajı İçin Öneriler
Öğrenci Staj Değerlendirme Formu
İşyeri Staj Değerlendirme Formu 
Ek-2_Staj_belgeleri(b-c-d)
Açık İşletme Örnek Staj Defteri
Yeraltı Örnek Staj Defteri
Tünel Örnek Staj defteri

DİĞER BELGELER

Öğrenci-Danışman Listesi
Ders Formları
Bitirme çalışması teslim tarihini erteleme formu
Mezun olacak öğrencilerin doldurması zorunlu olan form
Bitirme çalışmasına başlamış öğrencilerin doldurması zorunlu olan form
Bitirme Başvuru Formu
Kostebek Yazılımı
Leskis
Bitirme Çalışması Başvuru Formu
Bitirme Çalışması Erteleme Talep Formu
Mezuniyet Fişi (Bitirme Çalışması Sınavı Sırasında Teslim Edilmelidir.)
Öğrenci Bilgi Formu (MAD111 dersi öğrencileri için)
Student Information Form (MAD111E dersi öğrencileri için)
Maden Mühendisliği Laboratuvarları Emniyet Kuralları
Mezun Anketi (Bitirme Çalışması Sınavı Sırasında Teslim Edilmelidir.)
Bitirme çalışması erteleme talep formu
Bitirme Calısması Hazırlama Rehberi
Örnek Bitirme Çalışması
Bitirme Çalışması Teslimi Prosedürü